2 Jan 2012

Dokumen Standard KSSR

Bahan-bahan dan Dokumen KSSR Tahun 2 boleh dicapai melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara bahan yang terdapat dalam web tersebut ialah:

1. Elemen Merentas Kurikulum – (Kemaskini Jun 2011)
2. Bahan Taklimat KSSR Tahun 2 – (Kemaskini Jun 2011)
3. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 2
4. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 2
5. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SJKC) Tahun 2
6. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SJKT) Tahun 2
7. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Matematik Tahun 2
8. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Jasmani Tahun 2
9. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 2
10. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Islam Tahun 2
11. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Moral Tahun 2 hot!
12. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Visual Tahun 2
13. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Muzik Tahun 2
14. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Sains & Teknologi Tahun 2
15. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2
16. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SK) Tahun 2
17. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SK) Tahun 2
18. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Iban Tahun 2
19. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Kadazan dusun Tahun 2
20. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pendengaran Tahun 2
21. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Penglihatan Tahun 2
22. Dokumen Standard Kurikulum dan Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pembelajaran Tahun 2

No comments: